Artikelen door Ronald Huissen

Schakel de rechter in als de Tweede Kamer slaapt

Woensdag oordeelde de rechter over SyRI. Dat is nodig als burgerrechten in gevaar zijn, schrijven Ronald Huissen en Tijmen Wisman in reactie op een opiniestuk van Peter Olsthoorn. Onderstaand stuk verscheen afgelopen dinsdag in NRC.  Journalist Peter Olsthoorn beschouwt de deze week spelende rechtszaak tegen SyRI als een nederlaag van de democratie. Dat schrijft hij in zijn opinie-artikel Over data-analyse […]

WINST IN BODEMPROCEDURE TEGEN SYRI: EEN STREEP IN HET ZAND

Vandaag heeft de rechtbank in Den Haag het Systeem Risico Indicatie (SyRI) onverbindend verklaard met het hoger recht. De SyRI-wetgeving is in strijd met artikel 8 EVRM, het recht respect voor de persoonlijke levenssfeer. Daarmee zet de rechter een fundamentele streep door SyRI, en een streep in het zand wat betreft de inzet van data-analyses op onverdachte burgers. Deze […]

5 februari aanstaande mondeling uitspraak in bodemprocedure SyRI

Op woensdag 5 februari 2020 om 10.00 uur is het zover. Dan doet de rechtbank Den Haag uitspraak in de bodemprocedure die een maatschappelijke coalitie aanspande tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI). De rechter zal het vonnis mondeling voordragen tijdens een speciale zitting, toegankelijk voor publiek en pers. De rechtbank zal in haar voordracht het […]

Een kijkje in de black box van SyRI

Wat gebeurt er allemaal binnen de black box van SyRI? Hoe bepaalt het systeem welke burgers een frauderisico vormen? Met voorbeelden uit de geheime werkwijze probeerde de Staat in haar verweer te illustreren dat SyRI een beperkte en noodzakelijke inbreuk maakt op onze privacy. Daar slaagde ze niet in. Een analyse van SyRI’s risico-analyse. De […]

Ministerie verzweeg teleurstellende resultaten SyRI voor Kamer

Het Ministerie van Sociale Zaken liet bij de beantwoording van Kamervragen over SyRI in Capelle eind 2018 achterwege dat het systeem geen bruikbare informatie opleverde en niet één fraudeur heeft opgespoord. De staatssecretaris houdt echter vol dat ze de Kamer juist heeft geïnformeerd. GroenLinks-Kamerlid Buitenweg: “Er wordt hier wel heel veel energie gestoken in het […]

Fraudeopbrengst Nissewaard: op algoritmen blindgestaard

Door de introductie van algoritmen in de fraudebestrijding heeft gemeente Nissewaard het bedrag aan opgespoorde fraude bijna verdriedubbeld, zo claimde het college meerdere malen. Aan de nieuwe methode wordt bijna een half miljoen euro extra opbrengst toegedicht. Uit de officiële cijfers blijkt echter dat er in 2018 niet meer dan zes fraudeurs met behulp van […]

SyRI wint Expertprijs Big Brother Awards

Afgelopen vrijdag is het Systeem Risico Indicatie in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards. Een deskundige jury gaf het systeem de Expertprijs, bedoeld voor privacyschendingen die meer publieke aandacht verdienen.  Bits of Freedom noemt SyRI in haar persbericht “een risicoprofileringssysteem dat onder meer tot doel heeft uitkeringsfraude op te sporen, […]

SyRI genomineerd voor Big Brother Award

SyRI is genomineerd voor de Expertprijs van de Big Brother Awards, die jaarlijks door Bits of Freedom worden uitgereikt aan de grootste privacyschenders van ons land. De jury omschrijft het systeem als “het privacy schendende speeltje van onze Landelijke Stuurgroep Interventieteams”. Vrijdag zal bekend worden gemaakt of SyRI deze twijfelachtige eer toekomt. De Expertprijs van […]

Wat is D66 precies van plan met SyRI?

Deze week presenteerde D66 het pamflet Digitale Revolutie, waarmee de partij een aanzet wil doen om de datamacht van techreuzen en overheden te beteugelen. Het blijft echter onduidelijk welke standpunten de partij daarbij inneemt en waar volgens haar de grenzen van de overheidsmacht liggen. Komt er straks een SyRI met ‘toezicht’ en ‘waarborgen’, zoals ook […]

Kamervragen: Verzweeg het Ministerie tegenvallende SyRI resultaten?  

Staatssecretaris Van Ark gaf eind vorig jaar aan niet te weten wat de resultaten van SyRI in Capelle aan den IJssel waren. Alle gegevens zouden al zijn vernietigd. Uit vrijgegeven evaluaties blijkt nu dat toen allang bekend was dat met SyRI geen fraudeurs waren opgespoord. GroenLinks vraagt het ministerie om opheldering. In oktober 2018 stelde […]