Artikelen door Ronald Huissen

Ministerie negeert rechtspraak met fraudesleepnetten in arme wijken: “Verbazingwekkend dat deze onderzoeken nog lopen”

Gemeente Kerkrade stopte onlangs halsoverkop met de omstreden fraudemethode van de LSI, na kritische vragen vanuit de pers. Het is onbegrijpelijk dat deze sleepnetonderzoeken nog steeds worden ingezet, stelt het Platform Burgerrechten tegenover dagblad De Limburger. Daar zou in de eerste plaats het Ministerie van Sociale Zaken op moeten worden aangekeken. “Kerkrade stopt met omstreden […]

Rechtszaak tegen databank NZa met mentale profielen van GGZ-cliënten

Behandelaren en cliënten in de GGZ kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een breed gesteunde crowdfundingcampagne starten. De coalitie van eisers is verenigd onder […]

SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter: kabinet lapt rechterlijk vonnis aan laars

Maatschappelijke organisaties die eerder de rechtszaak tegen SyRI wonnen, bereiden een nieuwe gang naar de rechter voor. Aanleiding is een uitzending van Argos, waaruit blijkt dat de overheid nog steeds op grote schaal burgers profileert. “Men is gewoon doorgegaan met het uitgooien van sleepnetten, maar dan over een andere boeg.” Uit documenten die Argos en […]

Platform Burgerrechten steunt GGZ-verzet tegen datahonger NZa

Het Platform Burgerrechten sluit zich aan bij de actiegroep die zich verzet tegen een nieuwe aanval op het beroepsgeheim en de patiëntprivacy in de geestelijke gezondheidszorg. De NZa verplicht therapeuten gevoelige medische informatie over hun cliënten aan te leveren via een indringende vragenlijst. De eerste stappen richting een rechtszaak worden gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) […]

FNV roept bijstandsgerechtigden op ‘fraudebingokaart’ in te vullen

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft haar bijstandsgerechtigden jarenlang geprofileerd met een ‘fraudescorekaart’. Toen deze niet te verantwoorden bleek, gingen meerdere gemeenten er nog jarenlang mee door, zo onthulde Argos onlangs. FNV roept mensen in de bijstand op om de fraudescorekaart zelf in te vullen en er zo achter te komen of ze […]

Kijktip: Jeugdwerker zwaar in de knel door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties

Door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties kwam jeugdwerker Niel Brinkhuis in grote persoonlijke problemen. Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman werd door RTV Oost om commentaar gevraagd. Jeugdwerker Niel Brinkhuis zit al meerdere jaren zonder inkomen, nadat er een belastende rapportage over hem werd verspreid vanuit het RIEC – het Regionaal Inlichtingen en Expertisecentrum. Dit is een […]

Platform Burgerrechten: “SyRI voor adrescontroles volstrekt disproportioneel”

De Tweede Kamer zou de invoering van een SyRI-systeem voor het opsporen van adresfraude moeten afwijzen, zo stelt het Platform in een brief aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Onder het mom van adrescontrole wordt een vrijwel onbegrensde bevoegdheid tot het profileren van alle Nederlandse burgers gecreëerd, via gegevensuitwisselingen tussen een paar honderd publieke en private […]

SyRI-coalitie: Eerste Kamer moet datasurveillancewet ‘Super SyRI’ afwijzen

De coalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won, roept de Eerste Kamer op de nog ingrijpendere datakoppelwet WGS af te wijzen. Volgens de partijen ligt het voorstel op ramkoers met de rechtsstaat en weigert het kabinet lessen te trekken uit de Toeslagenaffaire. De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) maakt het mogelijk om data die […]

Terugkijken: “Meer weten is meer weten, of meer macht?”

Op dinsdag 25 januari organiseerden het Nederlands Helsinki Comité en het Platform Burgerrechten een webinar over de inzet van digitale technologie door de overheid en de impact hiervan op het functioneren van de rechtsstaat.Experts op het vlak van technologie en mensenrechten lichtten verschillende voorbeelden uit van overheidsplannen die door de inzet van digitale technologie onze […]

Aankondiging: “Meer meten is meer weten, of meer macht?” – Online symposium over digitale technologie en de rechtsstaat

Het Platform Burgerrechten en het Netherlands Helsinki Committee organiseren op 25 januari “Meer weten is meer weten, of meer macht?”, een symposium over de inzet van digitale technologie door de overheid en de impact hiervan op het functioneren van de rechtsstaat. Experts geven lezingen over relevante thema’s op dit terrein, waarna ruimte is voor een […]