Artikelen door Ronald Huissen

FNV roept bijstandsgerechtigden op ‘fraudebingokaart’ in te vullen

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft haar bijstandsgerechtigden jarenlang geprofileerd met een ‘fraudescorekaart’. Toen deze niet te verantwoorden bleek, gingen meerdere gemeenten er nog jarenlang mee door, zo onthulde Argos onlangs. FNV roept mensen in de bijstand op om de fraudescorekaart zelf in te vullen en er zo achter te komen of ze […]

Kijktip: Jeugdwerker zwaar in de knel door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties

Door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties kwam jeugdwerker Niel Brinkhuis in grote persoonlijke problemen. Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman werd door RTV Oost om commentaar gevraagd. Jeugdwerker Niel Brinkhuis zit al meerdere jaren zonder inkomen, nadat er een belastende rapportage over hem werd verspreid vanuit het RIEC – het Regionaal Inlichtingen en Expertisecentrum. Dit is een […]

Platform Burgerrechten: “SyRI voor adrescontroles volstrekt disproportioneel”

De Tweede Kamer zou de invoering van een SyRI-systeem voor het opsporen van adresfraude moeten afwijzen, zo stelt het Platform in een brief aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Onder het mom van adrescontrole wordt een vrijwel onbegrensde bevoegdheid tot het profileren van alle Nederlandse burgers gecreëerd, via gegevensuitwisselingen tussen een paar honderd publieke en private […]

SyRI-coalitie: Eerste Kamer moet datasurveillancewet ‘Super SyRI’ afwijzen

De coalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won, roept de Eerste Kamer op de nog ingrijpendere datakoppelwet WGS af te wijzen. Volgens de partijen ligt het voorstel op ramkoers met de rechtsstaat en weigert het kabinet lessen te trekken uit de Toeslagenaffaire. De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) maakt het mogelijk om data die […]

Terugkijken: “Meer weten is meer weten, of meer macht?”

Op dinsdag 25 januari organiseerden het Nederlands Helsinki Comité en het Platform Burgerrechten een webinar over de inzet van digitale technologie door de overheid en de impact hiervan op het functioneren van de rechtsstaat.Experts op het vlak van technologie en mensenrechten lichtten verschillende voorbeelden uit van overheidsplannen die door de inzet van digitale technologie onze […]

Aankondiging: “Meer meten is meer weten, of meer macht?” – Online symposium over digitale technologie en de rechtsstaat

Het Platform Burgerrechten en het Netherlands Helsinki Committee organiseren op 25 januari “Meer weten is meer weten, of meer macht?”, een symposium over de inzet van digitale technologie door de overheid en de impact hiervan op het functioneren van de rechtsstaat. Experts geven lezingen over relevante thema’s op dit terrein, waarna ruimte is voor een […]

Luistertip: Argos over vooringenomen fraude-algoritmen

Argos maakte een onthullende reportage over de algoritmen die Rotterdam inzet om bijstandsfraude op te sporen. Daarbij worden hoe langer hoe meer selectiekenmerken geschrapt omdat ze discriminerend werken. Naar het einde van de reportage toe wordt echter duidelijk dat de hele methode op vooringenomenheid is gestoeld. Luister de reportage van Argos hier terug: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/In-het-vizier-van-het-algoritme-.html Onderzoeksjournalisten […]

Ted Talk Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman over digitale surveillance

De opkomst van een datagedreven overheid gaat gepaard met een stille maar onmiskenbare afbraak van democratische beginselen, vertelt voorzitter van het Platform Burgerrechten Tijmen Wisman in zijn onlangs verschenen Tedx Talk. De ongebreidelde inzet van digitale technologie waarmee de overheid voor haar handhavingstaken data over burgers verwerkt, heeft ertoe geleid dat burgers inmiddels sterker door […]

Raad van State ten onrechte positief over ‘Super SyRI’

Waar privacytoezichthouder AP in haar laatste advies opnieuw hard stelling neemt tegen de controversiële datakoppelwet WGS, lijkt de eerder even kritische Raad van State van mening te zijn veranderd. Een “raadselachtige draai” volgens het Platform Burgerrechten, dat de Senaat oproept het voorstel alsnog op fundamentele gronden te verwerpen.  De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden ligt sinds […]

Ook de AP keert zich tegen Super SyRI: Kamer, trek de stekker eruit!

Het wetsvoorstel voor Super SyRI is een recept voor een nieuwe Toeslagenaffaire, schreef de coalitie tegen SyRI al eerder aan de politiek. Nu ook de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens dit zegt en de invoering van Super SyRI afraadt, kan de Eerste Kamer weinig anders meer dan het wetsvoorstel verwerpen. FNV en Platform Burgerrechten zijn erg verheugd […]