Artikelen door Ronald Huissen

Platform Burgerrechten: “Kamer moet omstreden NCTV-wet controversieel verklaren”

Het plan van het demissionaire kabinet om de NCTV ingrijpende surveillancebevoegdheden te geven, zou volgens het Platform Bescherming Burgerrechten in de ijskast moeten worden gezet zolang er nog geen nieuw kabinet is gevormd. “Het optuigen van een nieuwe inlichtingendienst is een stap die louter door een nieuwe regering zou kunnen worden genomen.” In april onthulde […]

Advies aan Hoge Raad legt bom onder plannen Super SyRI

Geheime zwarte lijsten bij de Belastingdienst moeten worden beschouwd als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Met dit advies legde de advocaat-generaal van de Hoge Raad een bom onder de kabinetsplannen voor Super SyRI, de wet die duizend-en-één schaduwadministraties mogelijk maakt. Lees het commentaar van Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman. Vorige maand verscheen in het nieuws dat mensen […]

Statement Platform Burgerrechten over stopzetting van profilering van burgers Nissewaard

Door de risicoprofilering van burgers te stoppen wegens technische redenen, ontkomt Nissewaard voorlopig aan een fundamentele juridische toets van haar beleid. We zullen blijven zoeken naar een rechtsingang om risicoprofilering van onverdachte burgers alsnog te kunnen aanvechten. Na ruim een jaar alle kritiek van FNV en Platform Burgerrechten te hebben weggewuifd, stopt gemeente Nissewaard eindelijk […]

Platform Burgerrechten zeer kritisch over risicoprofilering voor adrescontroles

Met een wijziging van de Wet Basisregistratie Personen wil het kabinet risicoprofilering kunnen inzetten om adrescontroles uit te voeren. In reactie op dit voorstel waarschuwt het Platform voor het onbegrensde, ondoorzichtige karakter van deze nieuwe bevoegdheden. Het gaat om Wet Basisregistratie Personen (BRP), die het kabinet met twee nieuwe regelingen wil wijzigen. In de BRP […]

“Stop met risicoprofilering zolang rechtmatigheid niet is aangetoond”

De FNV en Platform Burgerrechten doen via een brief een dringende oproep aan de Rotterdamse gemeenteraad om te stoppen met de algoritmische risicoprofilering van haar burgers. De algoritmen die gebruikt worden zijn mogelijk discriminerend. De gemeente werd vorige week door de Rekenkamer op de vingers getikt over het gebruik van fraude-algoritmen die ze inzet op […]

Mark Rutte en de projectie van de calculerende fraudeur

In zijn kruistocht tegen fraude ontpopte onze premier zichzelf als de calculerende fraudeur waartegen hij zo hard meent op te moeten treden. In het verscherpte toezicht op burgers wordt het toezicht op de machtsuitoefening langzaam maar zeker uit onze rechtsorde gesloopt. Wie de politiek al wat langer volgt, kan zich wellicht herinneren dat de toeslagenaffaire […]

SyRI-coalitie aan Eerste Kamer: verklaar ‘Super SyRI’ controversieel

De partijen die eerder de rechtszaak tegen SyRI wonnen, vragen de Eerste Kamer om een nieuwe ingrijpende datakoppelwet op de lijst met controversiële wetsvoorstellen te plaatsen. Zolang de politieke discussie over de toeslagenaffaire en het gebruik van algoritmen nog woedt, zou de Eerste Kamer de behandeling van ‘Super SyRI’ moeten stilleggen. Het betreft het wetsvoorstel […]

Onderzoeksrapport: Het verknoopte doolhof van de gedecentraliseerde iOverheid

Na twee decennia van overhevelen, stapelen en verknopen van taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein  is de ICT-infrastructuur van de iOverheid verworden tot een spaghetti van datastromen. Grote hoeveelheden persoonsgegevens worden doorgegeven en bewerkt zonder dat duidelijk is wie daar verantwoording voor neemt. Burgers zijn niet in staat basale rechten uit te oefenen als […]

Het dreigende faillissement van het Gegevensbeschermingsrecht

Op 28 januari, de internationale dag van de privacy, gaf voorzitter Tijmen Wisman van het Platform Burgerrechten een presentatie voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderstaande column is een bewerking van zijn voordracht. Gisteren heb ik een presentatie mogen houden voor de Autoriteit Persoonsgegevens met bovenstaande titel. Het was namelijk, mocht u zich afvragen waarom er slingers […]

SyRI-coalitie aan Eerste Kamer: ‘Super SyRI’ blauwdruk voor meer toeslagenaffaires

De maatschappelijke coalitie tegen SyRI waarschuwt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’, waarvan morgen de behandeling start. “Dit voorstel legitimeert de werkwijze die leidde tot de toeslagenaffaire.” De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) maakt het mogelijk om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te knopen. Overheidspartijen en […]