Artikelen door

Super SyRI: Bestuurd door Black Boxes

Met de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden negeert het kabinet de lessen van het SyRI-vonnis en de Toeslagenaffaire en tuigt het een surveillancecomplex op van ongekende omvang. De rechtsstaat dreigt te worden vervangen door een ondoorzichtig netwerk van zwarte lijsten, uitgewisseld tussen overheden en bedrijven. In 2018 stapte een maatschappelijke coalitie succesvol naar de rechter om […]

Platform Burgerrechten: Stop invoering SyRI-systeem in de zorg

Het kabinet moet afzien van een SyRI-achtig systeem om zorgfraude te bestrijden, stelt het Platform Burgerrechten in reactie op een consultatie. De black box insteek van het systeem is in strijd met grondrechten. Alternatieve methoden die de privacy niet schenden, worden genegeerd. Onder de Wet Bevordering samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) tuigt het kabinet wederom […]

17 miljoen informatieproducten

Terwijl Nederlandse politici forse zorgen uiten over de dataverzameling van een Chinees bedrijf, sleutelen ze ijverig door aan de surveillancestaat in eigen land. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, schrijft Tijmen Wisman in deze column.  Deze column verscheen eerder op www.platformburgerrechten.nl. Afgelopen week was er veel ophef over het Chinese bedrijf Zhenhua, waarvan […]

Nissewaard weigert alsnog beloftes transparantie na te komen

Ondanks toezeggingen aan de raad, besluit het college van Nissewaard toch haar fraude-algoritmen geheim te houden. Ook worden inzageverzoeken van burgers onnodig bemoeilijkt en belangrijke documenten ondanks toezegging niet met de raad gedeeld. FNV en Platform Burgerrechten beraden zich op juridische stappen: “Dit college is toe aan een cursus AVG.” Sinds fraudesysteem SyRI in februari […]

Nissewaard moet data-analyses bijstandsfraude gaan uitleggen

Bijstandsgerechtigden in Nissewaard wordt opgeroepen hun persoonlijke fraudescore op te vragen bij het gemeentebestuur. FNV stelt een inzagebrief beschikbaar, die de gemeente vraagt om uitleg over data-analyses die ze door een bedrijf laat uitvoeren op burgers in de bijstand. Het eerste verzoek is al de deur uit. Sinds 2017 huurt het college het bedrijf Totta […]

Nissewaard belooft burger transparantie over ‘fraudescore’

Gemeente Nissewaard belooft transparantie over de data-analyses die ze laat uitvoeren op bijstandsgerechtigden. Deze kunnen hun fraudescores straks opvragen en inzien. Ook komt er een infographic en een animatie om burgers tekst en uitleg te geven. ‘Eerst zien en dan geloven’, reageren FNV en het Platform Burgerrechten. Volgens hen moet het college de analyses staken […]

Kamer stuurt aan op grondige behandeling Super SyRI

De haastige invoering van Super SyRI baart ook de Kamer zorgen. Dat blijkt uit de brede kritiek op het voorstel, dat vlak voor indiening fors werd uitgebreid. Partijen die de wet moeten uitvoeren, kregen geen tijd om het nieuwe voorstel goed te bestuderen. Ook is het voorstel na uitbreiding niet opnieuw aan de Raad van […]

Inbreng Platform Burgerrechten aan de Tweede Kamer over ‘Super SyRI’

Morgen vindt in de Tweede Kamer de eerste behandelronde plaats van ‘Super SyRI’, het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Het Platform Burgerrechten, tegenstander van de wet sinds deze werd aangekondigd, nam het voorstel door en leverde een document met bezwaren aan bij de Kamerleden. Een toegankelijker artikel waarin de bezwaren worden toegelicht zal nog op […]

Super SyRI: de volgende stap naar de kijkdoosmaatschappij

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) biedt volgens ons kabinet een ‘slimmere aanpak’ om ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen. Wie echter denkt dat ‘Super SyRI’ zich enkel richt op criminele netwerken en malafide bedrijven, doet er goed aan om verder te kijken dan de communicatie vanuit de overheid omtrent deze wet. Dat schrijft Tijmen […]