Over Bij Voorbaat Verdacht

Begin 2018 start een groep maatschappelijke organisaties een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat met als doel het Systeem Risico Indicatie (SyRI) door de rechter onrechtmatig te laten verklaren. Rondom de rechtszaak wordt vanuit het Platform Bescherming Burgerrechten de campagne Bij Voorbaat Verdacht gevoerd. Deze zal door middel van voorlichting, onderzoek en media-optredens inzetten op het losmaken van een publieke discussie over de inzet van middelen als SyRI.

Wat kunt u zoal verwachten van deze campagne?

  • Bezoekers van de website worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de rechtszaak en van ander belangrijk nieuws op het gebied van profiling en de digitale controlemaatschappij
  • Er zullen interviews en artikelen verschijnen over deze thema’s
  • Op basis van journalistiek en juridisch onderzoek zullen we ons inzetten om ‘black boxes’ als SyRI open te breken en daarover te publiceren, te beginnen met ons Wob-verzoek naar de werking van SyRI
  • We gaan voorlichting bieden over risicoprofileringspraktijken in Nederland. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat we het publiek op de hoogte stellen van hoe ze hun rechten op dit terrein kunnen uitoefenen. Zo staat er op dit moment al een voorbeeldbrief klaar waarmee je inzage kan eisen of je bent opgenomen in het Register Risicomeldingen van SyRI

Redactie: Ronald Huissen
Website: Maaike van Kempen
Animatie en beeldmateriaal: Niels de Haar Animatie