De coalitie

De onderstaande organisaties vormden de maatschappelijke coalitie die de bodemprocedure over SyRI aanspande en won. Daarnaast sloten auteur Tommy Wieringa en publicist en filosoof Maxim Februari zich als individuele mede-eisers aan bij de procedure.

Stichting Platform Bescherming Burgerrechten

De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten is in 2016 opgericht om de activiteiten die het Platform Bescherming Burgerrechten ontplooit, te faciliteren. Deze bestaan uit lobbyactiviteiten, campagnes, en in het uiterste geval rechtszaken. Daarbij functioneert de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten tevens als rechtspersoon waarmee juridische procedures kunnen worden aangespannen en gesteund.

Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM)

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is een organisatie waarin zo’n duizend advocaten, rechters en ambtenaren zijn verenigd. Het NJCM levert al sinds 1974 bijdragen aan het signaleren, rapporteren en ter discussie stellen van actuele mensenrechtelijke vraagstukken in Nederland.

Stichting Privacy First

Stichting Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving. Privacy First gaat hierbij uit van de oorspronkelijke formulering en intenties van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de Fair Information Principles (FIPs).

Stichting KDVP

Stichting KDVP (de Koepel) is opgericht in 2007 en komt onder andere middels juridische procedures op voor fundamentele burgerrechten van cliënten en patiënten in de (geestelijke) gezondheidszorg.

De Landelijke Cliëntenraad

Als landelijke cliëntenraad behartigt de LCR de belangen van pensioen- en uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een handicap of chronische ziekte op het terrein van werk en inkomen.

FNV

De FNV is de grootste vakbond van Nederland en komt op voor leden die werken, willen werken of gewerkt hebben. FNV maakt zich sterk voor een rechtvaardige en solidaire verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht.

Deikwijs Advocaten

De bovenstaande partijen hebben zich in de juridische procedure laten vertegenwoordigen door Deikwijs Advocaten. Deikwijs Advocaten specialiseert zich in de juridische uitdagingen van de digitale samenleving. De advocaten van Deikwijs hebben veel ervaring in het voeren van complexe, strategische en principiële rechtszaken. Zij zijn gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming, cybersecurity, IT, intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht) en media en entertainmentrecht.