Kijktip: Jeugdwerker zwaar in de knel door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties

Door onzichtbare gegevensuitwisselingen tussen instanties kwam jeugdwerker Niel Brinkhuis in grote persoonlijke problemen. Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman werd door RTV Oost om commentaar gevraagd.

Jeugdwerker Niel Brinkhuis zit al meerdere jaren zonder inkomen, nadat er een belastende rapportage over hem werd verspreid vanuit het RIEC – het Regionaal Inlichtingen en Expertisecentrum. Dit is een zogeheten samenwerkingsverband waarin verschillende overheden, instanties en private partijen onbelemmerd persoonsgegevens uitwisselen en dossiers aanleggen over burgers en organisaties die zich zouden bezighouden met ondermijnende criminaliteit. Ook stemmen de organisaties in het RIEC maatregelen af op de burgers en partijen die ze in het vizier krijgen.

Zo ook bij Niel Brinkhuis. Op basis van verschillende meldingen die over Brinkhuis werden gedaan bij de politie en bij gemeenten waarvoor Brinkhuis werkte, concludeerde het RIEC dat niet valt uit te sluiten dat Brinkhuis vanuit zijn rol als jongerenwerker kwetsbare jongeren rekruteert voor “ondermijnende activiteiten”, zo valt in het rapport te lezen. Het rapport werd verstuurd aan de omringende gemeenten en vergezeld van een brief waarin de burgemeester van Almelo hen oproept niet meer met Niel samen te werken.

Ongeverifieerd

RTV Oost bestudeerde het dossier van Brinkhuis en constateerde dat geen van de meldingen waarop het RIEC zich in haar rapportage baseert, nader onderzocht of geverifieerd is. Ook is Brinkhuis voor geen van de meldingen die bij de politie zijn gedaan, verhoord. Van een strafrechtelijke procedure is het dan ook nooit gekomen. Toch is middels de rapportage van het RIEC en de begeleidende brief die naar alle omringende gemeenten is verstuurd, Brinkhuis in feite een beroepsverbod opgelegd.

Wisman stelt hierover: “Het lijkt erop dat er een proces is waarbij een gewone melding die iedereen kan doen, in een systeem wordt opgenomen en voor waar wordt aangenomen. Dat betekent dat roddel en achterklap zeer destructieve gevolgen kan hebben voor iemands leven”, reageert hij tegenover RTV Oost. “Als je beslissingen neemt met ingrjipende gevolgen voor iemand, moet er een proces zijn geweest waarbij de juistheid van deinformatie wordt vastgesteld – bij voorkeur door een rechter. In dit geval is dat niet gebeurd.”

Hij legt daarbij een link met de wijze waarop slachtoffers in de Toeslagenaffaire door onzichtbare gegevensuitwisselingen ten onrechte te boek kwamen te staan als crimineel fraudeur. “Die melding werd ook weer gedeeld met de gemeente, en op basis van die informatie kregen mensen ook geen aanspraak op schuldhulpverlening. Heel vaak zijn het onzichtbare gegevensuitwisselingen en daarom denk ik dat we ook slechts het topje van de ijsberg kennen.”


Kijk de reportage terug via bovenstaande video of via de site van RTV Oost.

Het RIEC is één van de samenwerkingsverbanden die onder de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden een wettelijke basis zal krijgen. Het Platform Burgerrechten voert onder meer met de partijen uit de SyRI-coalitie actie tegen dit wetsvoorstel. Lees meer hierover in de onderstaande artikelen: