Artikelen door Ronald Huissen

Raad van State ten onrechte positief over ‘Super SyRI’

Waar privacytoezichthouder AP in haar laatste advies opnieuw hard stelling neemt tegen de controversiële datakoppelwet WGS, lijkt de eerder even kritische Raad van State van mening te zijn veranderd. Een “raadselachtige draai” volgens het Platform Burgerrechten, dat de Senaat oproept het voorstel alsnog op fundamentele gronden te verwerpen.  De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden ligt sinds […]

Ook de AP keert zich tegen Super SyRI: Kamer, trek de stekker eruit!

Het wetsvoorstel voor Super SyRI is een recept voor een nieuwe Toeslagenaffaire, schreef de coalitie tegen SyRI al eerder aan de politiek. Nu ook de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens dit zegt en de invoering van Super SyRI afraadt, kan de Eerste Kamer weinig anders meer dan het wetsvoorstel verwerpen. FNV en Platform Burgerrechten zijn erg verheugd […]

Opiniestuk: “Bescherm Rotterdammers tegen algoritmen”

In een opiniestuk in NRC Handelsblad nemen het Platform Burgerrechten en FNV stelling tegen de beslissing van de Rotterdamse gemeenteraad om niet te stoppen met de inzet van voorspellende algoritmen in de handhaving van beleid en wetgeving. Moties die opriepen tot het stopzetten van deze methode, werden verworpen. In plaats daarvan gaat de gemeente deze […]

Platform Burgerrechten en FNV waarschuwen Rotterdamse raad over algoritmenbeleid

Het plan van gemeente Rotterdam om voorspellende algoritmen in te zetten op haar inwoners, is onverantwoord en leidt tot vooringenomenheid in de behandeling van burgers. Dat schrijven het Platform Burgerrechten en FNV aan de gemeenteraad in reactie op de zogeheten ‘governance structuur’ die het college wil daarvoor wil opzetten. In reactie op het rapport “Gekleurde […]

Platform Burgerrechten: “Kamer moet omstreden NCTV-wet controversieel verklaren”

Het plan van het demissionaire kabinet om de NCTV ingrijpende surveillancebevoegdheden te geven, zou volgens het Platform Bescherming Burgerrechten in de ijskast moeten worden gezet zolang er nog geen nieuw kabinet is gevormd. “Het optuigen van een nieuwe inlichtingendienst is een stap die louter door een nieuwe regering zou kunnen worden genomen.” In april onthulde […]

Advies aan Hoge Raad legt bom onder plannen Super SyRI

Geheime zwarte lijsten bij de Belastingdienst moeten worden beschouwd als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Met dit advies legde de advocaat-generaal van de Hoge Raad een bom onder de kabinetsplannen voor Super SyRI, de wet die duizend-en-één schaduwadministraties mogelijk maakt. Lees het commentaar van Platform Burgerrechten voorzitter Tijmen Wisman. Vorige maand verscheen in het nieuws dat mensen […]

Statement Platform Burgerrechten over stopzetting van profilering van burgers Nissewaard

Door de risicoprofilering van burgers te stoppen wegens technische redenen, ontkomt Nissewaard voorlopig aan een fundamentele juridische toets van haar beleid. We zullen blijven zoeken naar een rechtsingang om risicoprofilering van onverdachte burgers alsnog te kunnen aanvechten. Na ruim een jaar alle kritiek van FNV en Platform Burgerrechten te hebben weggewuifd, stopt gemeente Nissewaard eindelijk […]

Platform Burgerrechten zeer kritisch over risicoprofilering voor adrescontroles

Met een wijziging van de Wet Basisregistratie Personen wil het kabinet risicoprofilering kunnen inzetten om adrescontroles uit te voeren. In reactie op dit voorstel waarschuwt het Platform voor het onbegrensde, ondoorzichtige karakter van deze nieuwe bevoegdheden. Het gaat om Wet Basisregistratie Personen (BRP), die het kabinet met twee nieuwe regelingen wil wijzigen. In de BRP […]

“Stop met risicoprofilering zolang rechtmatigheid niet is aangetoond”

De FNV en Platform Burgerrechten doen via een brief een dringende oproep aan de Rotterdamse gemeenteraad om te stoppen met de algoritmische risicoprofilering van haar burgers. De algoritmen die gebruikt worden zijn mogelijk discriminerend. De gemeente werd vorige week door de Rekenkamer op de vingers getikt over het gebruik van fraude-algoritmen die ze inzet op […]

Mark Rutte en de projectie van de calculerende fraudeur

In zijn kruistocht tegen fraude ontpopte onze premier zichzelf als de calculerende fraudeur waartegen hij zo hard meent op te moeten treden. In het verscherpte toezicht op burgers wordt het toezicht op de machtsuitoefening langzaam maar zeker uit onze rechtsorde gesloopt. Wie de politiek al wat langer volgt, kan zich wellicht herinneren dat de toeslagenaffaire […]