Ook de AP keert zich tegen Super SyRI: Kamer, trek de stekker eruit!

Het wetsvoorstel voor Super SyRI is een recept voor een nieuwe Toeslagenaffaire, schreef de coalitie tegen SyRI al eerder aan de politiek. Nu ook de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens dit zegt en de invoering van Super SyRI afraadt, kan de Eerste Kamer weinig anders meer dan het wetsvoorstel verwerpen.

FNV en Platform Burgerrechten zijn erg verheugd dat ook de nationale toezichthouder op de privacy afraadt om Super SyRI in te voeren. In de verschillende brieven die we met de SyRI-coalitie aan de Eerste en Tweede Kamer schreven over dit voorstel, waarschuwden we voor een nieuwe Toeslagenaffaire. Ook de AP neemt nu dat standpunt in. In haar advies, dat gisteren werd uitgebracht, wijst de toezichthouder erop dat onder Super SyRI enorm veel gegevens van private en publieke partijen kunnen worden samengebracht en tegen burgers kunnen worden gebruikt, zonder duidelijke noodzaak. Volgens de AP ligt massasurveillance op de loer en worden burgers onder de wet onvoldoende beschermd.

Toeslagenaffaire 2.0

Het advies komt op verzoek van de Eerste Kamer, die de behandeling van Super SyRI al sinds januari aanhoudt wegens twijfels over de houdbaarheid van het voorstel. De privacytoezichthouder raadt aan de wet niet aan te nemen omdat deze de beginselen van de rechtsstaat schendt. “Net als in de toeslagenaffaire maakt deze wet het mogelijk om grote groepen mensen zonder aanleiding door de mangel te halen”, stelde AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Dat zijn geen malse woorden.

De stekker moet eruit

Het advies van de AP, die al twee keer eerder negatief adviseerde over Super SyRI, vormt een zoveelste bevestiging dat deze wet niet moet worden ingevoerd. Tijdens het wetgevingstraject is het kabinet en de volksvertegenwoordiging meerdere keren aangeschreven door de maatschappelijke coalitie die eerder ervoor zorgde dat de rechter een streep trok door het Systeem Risico Indicatie.

De tijd is inmiddels meer dan rijp om de stekker uit dit voorstel te trekken. Dat had eigenlijk al moeten gebeuren in december vorig jaar, toen de Tweede Kamer stemde over het voorstel. Maar op de dag dat het rapport “Ongekend Onrecht” over de Toeslagenaffaire werd gepubliceerd, stemde de Tweede Kamer tóch voor de invoering van Super SyRI.

Drie keer is scheepsrecht

De Eerste Kamer zou nu haar verantwoordelijkheid moeten nemen en dit wetsvoorstel moeten verwerpen, stellen FNV en Platform Burgerrechten. Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten: “De AP heeft nu voor de derde keer bevestigd dat dit wetsvoorstel ongrondwettelijk is. Nu moeten we zien of ‘drie keer is scheepsrecht’ ook geldt in de Eerste Kamer. Dat zou voorkomen dat we net als bij SyRI weer naar de rechter moeten stappen om dit stop te zetten.”

Lees onder deze link het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.