Artikelen door Ronald Huissen

Data zijn gewoon mensenwerk

Het Humanistisch Verbond interviewde Maxim Februari naar aanleiding van zijn lezing op de lancering van de SyRI-procedure. In het gesprek gaat Februari verder in op hoe de menselijkheid van technologie wordt miskend, en daarmee ook het risico dat we door middel van digitale technologie de vooroordelen uit de analoge wereld slechts versterken.  “Het gekke is […]

“Je kunt hier geen greep op houden”

Afgelopen weekend was Maxim Februari met advocaat Douwe Linders te gast in Nieuwsweekend om de rechtszaak tegen SyRI toe te lichten en een aantal misverstanden uit de wereld te helpen: “Het gaat helemaal niet om iets wel of niet te verbergen hebben. Het gaat erom dat de procedures en de rechtsgang compleet geheim worden.” Nadat […]

‘Alles wat niet normaal is, vinden wij opvallend’

Bovenstaande uitspraak, afkomstig van een ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken, is misschien wel de meest kernachtige verwoording van één van de grootste bezwaren tegen SyRI: beoordeeld worden op basis van hoever je van een norm afwijkt, in plaats van op je individuele handelen. “SyRI leidt ertoe dat iedere burger door de overheid geanalyseerd kan […]

Bent u een risico volgens SyRI? Daar komt u als volgt achter:

In tegenstelling tot wat privacywetgeving de overheid verplicht, worden burgers die door Systeem Risico Indicatie zijn doorgelicht, daar niet over geïnformeerd. De enige manier om te weten of u door SyRI als risico bent aangemerkt, is door zelf inzage te eisen. Onderaan dit artikel staat uitgelegd hoe u dat doet. Wanneer de overheid persoonsgegevens van […]