Artikelen door Ronald Huissen

Nissewaard weigert alsnog beloftes transparantie na te komen

Ondanks toezeggingen aan de raad, besluit het college van Nissewaard toch haar fraude-algoritmen geheim te houden. Ook worden inzageverzoeken van burgers onnodig bemoeilijkt en belangrijke documenten ondanks toezegging niet met de raad gedeeld. FNV en Platform Burgerrechten beraden zich op juridische stappen: “Dit college is toe aan een cursus AVG.” Sinds fraudesysteem SyRI in februari […]

Nissewaard moet data-analyses bijstandsfraude gaan uitleggen

Bijstandsgerechtigden in Nissewaard wordt opgeroepen hun persoonlijke fraudescore op te vragen bij het gemeentebestuur. FNV stelt een inzagebrief beschikbaar, die de gemeente vraagt om uitleg over data-analyses die ze door een bedrijf laat uitvoeren op burgers in de bijstand. Het eerste verzoek is al de deur uit. Sinds 2017 huurt het college het bedrijf Totta […]

Nissewaard belooft burger transparantie over ‘fraudescore’

Gemeente Nissewaard belooft transparantie over de data-analyses die ze laat uitvoeren op bijstandsgerechtigden. Deze kunnen hun fraudescores straks opvragen en inzien. Ook komt er een infographic en een animatie om burgers tekst en uitleg te geven. ‘Eerst zien en dan geloven’, reageren FNV en het Platform Burgerrechten. Volgens hen moet het college de analyses staken […]

Kamer stuurt aan op grondige behandeling Super SyRI

De haastige invoering van Super SyRI baart ook de Kamer zorgen. Dat blijkt uit de brede kritiek op het voorstel, dat vlak voor indiening fors werd uitgebreid. Partijen die de wet moeten uitvoeren, kregen geen tijd om het nieuwe voorstel goed te bestuderen. Ook is het voorstel na uitbreiding niet opnieuw aan de Raad van […]

Inbreng Platform Burgerrechten aan de Tweede Kamer over ‘Super SyRI’

Morgen vindt in de Tweede Kamer de eerste behandelronde plaats van ‘Super SyRI’, het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Het Platform Burgerrechten, tegenstander van de wet sinds deze werd aangekondigd, nam het voorstel door en leverde een document met bezwaren aan bij de Kamerleden. Super SyRI: Bestuurd door Black Boxes – achtergrondartikel waarin de bezwaren […]

Super SyRI: de volgende stap naar de kijkdoosmaatschappij

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) biedt volgens ons kabinet een ‘slimmere aanpak’ om ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen. Wie echter denkt dat ‘Super SyRI’ zich enkel richt op criminele netwerken en malafide bedrijven, doet er goed aan om verder te kijken dan de communicatie vanuit de overheid omtrent deze wet. Dat schrijft Tijmen […]

SyRI-coalitie maant kabinet: stop overhaaste invoering ‘Super SyRI’

Terwijl de inkt van het SyRI-vonnis nog moet drogen, dient het kabinet alweer een wetsvoorstel voor een grotere, ingrijpendere opvolger in. Volgens de coalitie tegen SyRI is er niets geleerd uit de rechtszaak: “De uitspraak over SyRI was een streep in het zand. Daar gaat de regering nu met een bulldozer overheen.” In een brief […]

Staat legt zich neer bij SyRI-vonnis, wij blijven waakzaam

Het ministerie gaat niet in beroep tegen de uitspraak in onze rechtszaak tegen SyRI. Wel kondigt het aan een nieuw instrument te gaan ontwikkelen. Waakzaamheid blijft geboden. Het is cruciaal dat de lessen uit het vonnis gevolg krijgen in wetgeving en beleid: niet alleen bij SyRI’s opvolger, maar bij alle data-analyses waar burgers onderwerp van […]

FNV roept gemeente Nissewaard op te stoppen met geheime data-analyses door Totta

Mede-eiser in de SyRI rechtszaak FNV roept de gemeente Nissewaard op te stoppen met data-analyses op bijstandsgerechtigden door het bedrijf Totta Data Lab. Deze analyses zijn niet transparant en daardoor kun je je er als burger niet tegen verdedigen. De gemeente gebruikt de analyses om fraude op te sporen met de bijstand. ‘Wij vinden het […]

Nooit meer een systeem als SyRI

Het vonnis in de SyRI-rechtszaak legt de inzet van digitale surveillance op burgers fundamenteel aan banden. Als er een opvolger van SyRI komt, moet dit systeem aan zulke strenge eisen voldoen dat het een wezenlijk ander karakter zou krijgen. Lees hier waarom we positief zijn over het vonnis.    In hoeverre zijn onze doelen bereikt? Het […]