Artikelen door Ronald Huissen

Mark Rutte en de projectie van de calculerende fraudeur

In zijn kruistocht tegen fraude ontpopte onze premier zichzelf als de calculerende fraudeur waartegen hij zo hard meent op te moeten treden. In het verscherpte toezicht op burgers wordt het toezicht op de machtsuitoefening langzaam maar zeker uit onze rechtsorde gesloopt. Wie de politiek al wat langer volgt, kan zich wellicht herinneren dat de toeslagenaffaire […]

SyRI-coalitie aan Eerste Kamer: verklaar ‘Super SyRI’ controversieel

De partijen die eerder de rechtszaak tegen SyRI wonnen, vragen de Eerste Kamer om een nieuwe ingrijpende datakoppelwet op de lijst met controversiële wetsvoorstellen te plaatsen. Zolang de politieke discussie over de toeslagenaffaire en het gebruik van algoritmen nog woedt, zou de Eerste Kamer de behandeling van ‘Super SyRI’ moeten stilleggen. Het betreft het wetsvoorstel […]

Onderzoeksrapport: Het verknoopte doolhof van de gedecentraliseerde iOverheid

Na twee decennia van overhevelen, stapelen en verknopen van taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein  is de ICT-infrastructuur van de iOverheid verworden tot een spaghetti van datastromen. Grote hoeveelheden persoonsgegevens worden doorgegeven en bewerkt zonder dat duidelijk is wie daar verantwoording voor neemt. Burgers zijn niet in staat basale rechten uit te oefenen als […]

Het dreigende faillissement van het Gegevensbeschermingsrecht

Op 28 januari, de internationale dag van de privacy, gaf voorzitter Tijmen Wisman van het Platform Burgerrechten een presentatie voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderstaande column is een bewerking van zijn voordracht. Gisteren heb ik een presentatie mogen houden voor de Autoriteit Persoonsgegevens met bovenstaande titel. Het was namelijk, mocht u zich afvragen waarom er slingers […]

SyRI-coalitie aan Eerste Kamer: ‘Super SyRI’ blauwdruk voor meer toeslagenaffaires

De maatschappelijke coalitie tegen SyRI waarschuwt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’, waarvan morgen de behandeling start. “Dit voorstel legitimeert de werkwijze die leidde tot de toeslagenaffaire.” De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) maakt het mogelijk om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te knopen. Overheidspartijen en […]

Kabinet slaat kritiek op Super SyRI in de wind

De regering heeft vrijwel niets gedaan met de fundamentele kritiek op het wetsvoorstel voor Super SyRI. De gedane aanpassingen zijn cosmetisch van aard, waardoor de wet nog steeds een carte blanche geeft om alle data over burgers uit alle publieke en private bronnen te koppelen. Een herhaling van het SyRI-debacle dreigt.   “Wederom dreigt een ingrijpende datakoppelwet […]

Super SyRI: Bestuurd door Black Boxes

Met de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden negeert het kabinet de lessen van het SyRI-vonnis en de Toeslagenaffaire en tuigt het een surveillancecomplex op van ongekende omvang. De rechtsstaat dreigt te worden vervangen door een ondoorzichtig netwerk van zwarte lijsten, uitgewisseld tussen overheden en bedrijven. In 2018 stapte een maatschappelijke coalitie succesvol naar de rechter om […]

Platform Burgerrechten: Stop invoering SyRI-systeem in de zorg

Het kabinet moet afzien van een SyRI-achtig systeem om zorgfraude te bestrijden, stelt het Platform Burgerrechten in reactie op een consultatie. De black box insteek van het systeem is in strijd met grondrechten. Alternatieve methoden die de privacy niet schenden, worden genegeerd. Onder de Wet Bevordering samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) tuigt het kabinet wederom […]

17 miljoen informatieproducten

Terwijl Nederlandse politici forse zorgen uiten over de dataverzameling van een Chinees bedrijf, sleutelen ze ijverig door aan de surveillancestaat in eigen land. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, schrijft Tijmen Wisman in deze column.  Deze column verscheen eerder op www.platformburgerrechten.nl. Afgelopen week was er veel ophef over het Chinese bedrijf Zhenhua, waarvan […]

Nissewaard weigert alsnog beloftes transparantie na te komen

Ondanks toezeggingen aan de raad, besluit het college van Nissewaard toch haar fraude-algoritmen geheim te houden. Ook worden inzageverzoeken van burgers onnodig bemoeilijkt en belangrijke documenten ondanks toezegging niet met de raad gedeeld. FNV en Platform Burgerrechten beraden zich op juridische stappen: “Dit college is toe aan een cursus AVG.” Sinds fraudesysteem SyRI in februari […]