Artikelen door Ronald Huissen

Het dreigende faillissement van het Gegevensbeschermingsrecht

Op 28 januari, de internationale dag van de privacy, gaf voorzitter Tijmen Wisman van het Platform Burgerrechten een presentatie voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderstaande column is een bewerking van zijn voordracht. Gisteren heb ik een presentatie mogen houden voor de Autoriteit Persoonsgegevens met bovenstaande titel. Het was namelijk, mocht u zich afvragen waarom er slingers […]

SyRI-coalitie aan Eerste Kamer: ‘Super SyRI’ blauwdruk voor meer toeslagenaffaires

De maatschappelijke coalitie tegen SyRI waarschuwt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’, waarvan morgen de behandeling start. “Dit voorstel legitimeert de werkwijze die leidde tot de toeslagenaffaire.” De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) maakt het mogelijk om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te knopen. Overheidspartijen en […]

Kabinet slaat kritiek op Super SyRI in de wind

De regering heeft vrijwel niets gedaan met de fundamentele kritiek op het wetsvoorstel voor Super SyRI. De gedane aanpassingen zijn cosmetisch van aard, waardoor de wet nog steeds een carte blanche geeft om alle data over burgers uit alle publieke en private bronnen te koppelen. Een herhaling van het SyRI-debacle dreigt.   “Wederom dreigt een ingrijpende datakoppelwet […]

Super SyRI: Bestuurd door Black Boxes

Met de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden negeert het kabinet de lessen van het SyRI-vonnis en de Toeslagenaffaire en tuigt het een surveillancecomplex op van ongekende omvang. De rechtsstaat dreigt te worden vervangen door een ondoorzichtig netwerk van zwarte lijsten, uitgewisseld tussen overheden en bedrijven. In 2018 stapte een maatschappelijke coalitie succesvol naar de rechter om […]

Platform Burgerrechten: Stop invoering SyRI-systeem in de zorg

Het kabinet moet afzien van een SyRI-achtig systeem om zorgfraude te bestrijden, stelt het Platform Burgerrechten in reactie op een consultatie. De black box insteek van het systeem is in strijd met grondrechten. Alternatieve methoden die de privacy niet schenden, worden genegeerd. Onder de Wet Bevordering samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) tuigt het kabinet wederom […]

17 miljoen informatieproducten

Terwijl Nederlandse politici forse zorgen uiten over de dataverzameling van een Chinees bedrijf, sleutelen ze ijverig door aan de surveillancestaat in eigen land. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, schrijft Tijmen Wisman in deze column.  Deze column verscheen eerder op www.platformburgerrechten.nl. Afgelopen week was er veel ophef over het Chinese bedrijf Zhenhua, waarvan […]

Nissewaard weigert alsnog beloftes transparantie na te komen

Ondanks toezeggingen aan de raad, besluit het college van Nissewaard toch haar fraude-algoritmen geheim te houden. Ook worden inzageverzoeken van burgers onnodig bemoeilijkt en belangrijke documenten ondanks toezegging niet met de raad gedeeld. FNV en Platform Burgerrechten beraden zich op juridische stappen: “Dit college is toe aan een cursus AVG.” Sinds fraudesysteem SyRI in februari […]

Nissewaard moet data-analyses bijstandsfraude gaan uitleggen

Bijstandsgerechtigden in Nissewaard wordt opgeroepen hun persoonlijke fraudescore op te vragen bij het gemeentebestuur. FNV stelt een inzagebrief beschikbaar, die de gemeente vraagt om uitleg over data-analyses die ze door een bedrijf laat uitvoeren op burgers in de bijstand. Het eerste verzoek is al de deur uit. Sinds 2017 huurt het college het bedrijf Totta […]

Nissewaard belooft burger transparantie over ‘fraudescore’

Gemeente Nissewaard belooft transparantie over de data-analyses die ze laat uitvoeren op bijstandsgerechtigden. Deze kunnen hun fraudescores straks opvragen en inzien. Ook komt er een infographic en een animatie om burgers tekst en uitleg te geven. ‘Eerst zien en dan geloven’, reageren FNV en het Platform Burgerrechten. Volgens hen moet het college de analyses staken […]

Kamer stuurt aan op grondige behandeling Super SyRI

De haastige invoering van Super SyRI baart ook de Kamer zorgen. Dat blijkt uit de brede kritiek op het voorstel, dat vlak voor indiening fors werd uitgebreid. Partijen die de wet moeten uitvoeren, kregen geen tijd om het nieuwe voorstel goed te bestuderen. Ook is het voorstel na uitbreiding niet opnieuw aan de Raad van […]