Artikelen door Ronald Huissen

Wat u niet mag weten over hoe SyRI u profileert

Ruim een jaar voordat de bodemprocedure tegen SyRI werd aangekondigd, heeft ons juridisch team een Wob-verzoek gedaan naar SyRI en haar voorgangers. In dit artikel leest u wat u van het ministerie wel en niet mag weten over hoe SyRI werkt. Waar hebben we om gevraagd? 1. De documentatie rondom alle uitgevoerde SyRI-projecten sinds de […]

Lezing Tommy Wieringa tijdens lancering Bij Voorbaat Verdacht

Auteur Tommy Wieringa is fel SyRI-criticus sinds dag één. In zijn even prachtige als verontrustende Kousbroeklezing uit 2015 stelde hij dat de overheid zich met het gebruik van SyRI bediende van ‘volksvijandige software’. Zijn weerstand tegen het risicoprofileringssysteem leidde ertoe dat hij zich als mede-eiser aansloot bij de bodemprocedure tegen SyRI. Op 19 januari jl. sprak […]

Lezing Vincent Icke tijdens lancering Bij Voorbaat Verdacht

In 2009 mengde hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke zich op uitnodiging van de Eerste Kamer in het debat over het Elektronisch Patiëntendossier met zijn position paper Gullivers Web. Kort daarop lichtte Icke zijn kritiek doortastend toe bij talkshow De Wereld Draait Door, door middel van een analogie met een hoofdstuk uit Gulliver’s Travels. Hierin wordt […]

Wat is er mis met SyRI? De belangrijkste bezwaren in tien minuten

In de video hierboven legt mede-eiser Maxim Februari in tien minuten uit wat er op verschillende niveau’s mis is met het Systeem Risico Indicatie. SyRI ondermijnt de vertrouwensrelatie tussen Staat en burger De geheime werking en inzet van SyRI maakt het een onvoorzienbaar systeem, fataal voor de vertrouwensrelatie tussen de Staat en haar burgers en […]

Lezing Maxim Februari tijdens lancering Bij Voorbaat Verdacht

Op 19 januari 2018 vond de lancering plaats van de juridische procedure tegen het Systeem Risico Indicatie en de bijbehorende publiciteitscampagne Bij Voorbaat Verdacht. Voorafgaand aan de presentatie van de rechtszaak traden er verschillende sprekers op, waaronder rechtsfilosoof en publicist Maxim Februari. De lezingen zullen de komende tijd op deze site worden gepubliceerd. De paradox […]

Data zijn gewoon mensenwerk

Het Humanistisch Verbond interviewde Maxim Februari naar aanleiding van zijn lezing op de lancering van de SyRI-procedure. In het gesprek gaat Februari verder in op hoe de menselijkheid van technologie wordt miskend, en daarmee ook het risico dat we door middel van digitale technologie de vooroordelen uit de analoge wereld slechts versterken.  “Het gekke is […]

“Je kunt hier geen greep op houden”

Afgelopen weekend was Maxim Februari met advocaat Douwe Linders te gast in Nieuwsweekend om de rechtszaak tegen SyRI toe te lichten en een aantal misverstanden uit de wereld te helpen: “Het gaat helemaal niet om iets wel of niet te verbergen hebben. Het gaat erom dat de procedures en de rechtsgang compleet geheim worden.” Nadat […]

‘Alles wat niet normaal is, vinden wij opvallend’

Bovenstaande uitspraak, afkomstig van een ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken, is misschien wel de meest kernachtige verwoording van één van de grootste bezwaren tegen SyRI: beoordeeld worden op basis van hoever je van een norm afwijkt, in plaats van op je individuele handelen. “SyRI leidt ertoe dat iedere burger door de overheid geanalyseerd kan […]