Wat u niet mag weten over hoe SyRI u profileert

Ruim een jaar voordat de bodemprocedure tegen SyRI werd aangekondigd,…

Bent u een risico volgens SyRI? Daar komt u als volgt achter:

In tegenstelling tot wat privacywetgeving de overheid verplicht,…