Artikelen door Ronald Huissen

“Een ongelofelijk systeem waarbij iedereen bijna per definitie verdacht is”

“Ik wil graag de overheid vertrouwen, maar de overheid gaat uit van een heel diep wantrouwen jegens mij, want ze profileert me.” Donderdag 18 januari zat mede-eiser en ambassadeur van de rechtszaak Tommy Wieringa aan tafel bij talkshow Jinek. Hij vertelt er over zijn redenen om zich aan te sluiten bij de rechtszaak tegen SyRI. De […]

‘Alles wat niet normaal is, vinden wij opvallend’

Bovenstaande uitspraak, afkomstig van een ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken, is misschien wel de meest kernachtige verwoording van één van de grootste bezwaren tegen SyRI: beoordeeld worden op basis van hoever je van een norm afwijkt, in plaats van op je individuele handelen. “SyRI leidt ertoe dat iedere burger door de overheid geanalyseerd kan […]

Bent u een risico volgens SyRI? Daar komt u als volgt achter:

In tegenstelling tot wat privacywetgeving de overheid verplicht, worden burgers die door Systeem Risico Indicatie zijn doorgelicht, daar niet over geïnformeerd. De enige manier om te weten of u door SyRI als risico bent aangemerkt, is door zelf inzage te eisen. Onderaan dit artikel staat uitgelegd hoe u dat doet. Wanneer de overheid persoonsgegevens van […]