“In zo’n overvloed van data vind je immers altijd wel wat, vooral als je niet speciaal naar iets zoekt”

Niet lang na de wettelijke invoering van SyRI waarschuwde Maxim Februari in NRC voor de ’totale fraudeaanpak’ die de overheid met SyRI in het leven roept.

De gevolgen hiervan zijn veel verstrekkender dan een schending van privacy, aldus Februari: “Praat me dus niet over privacy. De veiligheid van de burger is in het geding en de rechtsstaat. Door exclusief over een privacyprobleem te praten, bagatelliseer je. Negeer je dat niet alleen deze wijzigingswet, maar de hele nieuwe ontwikkeling druk zet op de veiligheid van de burger en de bescherming die principes als het legaliteitsbeginsel en het nondiscriminatiebeginsel bieden.”

Deze week werd bekend dat Maxim Februari zich als mede-eiser aansluit bij de juridische coalitie die de rechtszaak tegen SyRI voert.

Lees hier de volledige column van Februari uit oktober 2014.