Bij Voorbaat Verdacht in oktobernummer Sociaal Bestek

In de nieuwste editie van vakblad Sociaal Bestek staat een uitgebreid achtergrondartikel over SyRI en de gevaren van black box risicoprofilering op onverdachte burgers. Het Systeem Risico Indicatie is een lichtend voorbeeld van hoe onze overheid Big Data niet zou moeten gebruiken, betoogt Ronald Huissen namens het Platform Bescherming Burgerrechten. Het volledige artikel valt op deze site te downloaden.

Het artikel geeft een overzicht van zowel maatschappelijke als juridische bezwaren tegen de wijze waarop SyRI wordt ingezet. Hoewel risicoprofileringssystemen op verschillende overheidsniveau’s als paddenstoelen uit de grond schieten, ontbreekt het vrijwel volledig aan een discussie over de inzet van deze machtsmiddelen. Door alle luiken potdicht te houden, gaat onze overheid deze discussie bovendien uit de weg. Het is daarom hoog tijd voor een fundamenteel debat op juridisch, politiek en technologisch niveau.

Sociaal Bestek is een vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie.

Download de PDF van het artikel uit Sociaal Bestek, nr. 5 2018.

In de juni-editie van Sociaal Bestek staat overigens een zeer interessant artikel van de Arjan Widlak van de Kafkabrigade, auteur van De Digitale Kooi. Toegang tot dit artikel is mogelijk via de website van de Kafkabrigade.