SyRI is een fundamentele verandering in het contact tussen overheid en burger

Mede-eiser in de rechtszaak tegen SyRI Tommy Wieringa werd in augustus geïnterviewd door Machina Magazine. In het gesprek gaat Wieringa onder meer in op het sociaal contract tussen de overheid en burgers als het gaat om de omgang met vertrouwelijke gegevens.

“De ongeschreven afspraak is, ik lever privégegevens en zij gaan daar zorgvuldig mee om. Maar nu gaan ze er niet alleen niet zorgvuldig mee om, ze gebruiken het ook in mijn nadeel. Ik wil niet bij voorbaat verdacht zijn, ik wil niet gemonitord worden, ik wil pas op basis van een concrete aanwijzing en een concrete verdenking die in de analoge wereld gedaan wordt worden gevolgd en zo nodig bestraft. Maar niet op basis van niks, dat vind ik een inbreuk op ons contract. Dat structurele en fundamentele wantrouwen ten aanzien van de burger, ten aanzien van mij, dat ervaar ik als iets heel ernstigs. Het is een fundamentele verandering in het contact tussen overheid en burger.”

Bovenstaande is tevens één van de juridische hoofdpunten in de procedure tegen SyRI; gegevens die burgers in vertrouwen delen met de overheid, worden zonder toestemming of medeweten tegen deze burgers gebruikt. Dit staat haaks op het doelbindingsbeginsel, een pijler van het gegevensbeschermingsrecht. Wanneer burgers er niet langer op kunnen vertrouwen dat hun gegevens slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven, verliezen ze het zicht op waar deze informatie terechtkomt en welke gevolgen dit kan hebben. Burgers dreigen zo een speelbal te worden van de gegevens die achter hun rug om worden gedeeld, gekoppeld en geherinterpreteerd.

Lees het volledige interview met Tommy Wieringa online bij Machina Magazine.