Rechter: FNV mag deelnemen aan rechtszaak tegen overheid rond risicoprofilering

FNV is officieel toegevoegd aan de juridische coalitie in de rechtszaak tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank Den Haag verklaarde de vakbondorganisatie ontvankelijk in deze procedure, nadat FNV in juli aankondigde zich bij de dagvaarding aan te sluiten.

In het Systeem Risico Indicatie (SyRI) worden grote hoeveelheden persoonsgegevens uit verschillende overheidsdatabases gekoppeld. Een geheim risicomodel moet vervolgens uitwijzen bij welke burgers er een verhoogd risico op misbruik van overheidsgelden en overtreding van arbeidswetten bestaat.

Dit systeem staat volgens de eisers in de procedure haaks op meerdere rechtsstatelijke beginselen. SyRI behandelt alle burgers als potentiële criminelen en kon al op veel kritiek van deskundigen en instanties rekenen. Begin dit jaar werd een rechtszaak tegen SyRI gestart, waar naast verschillende burger- en mensenrechtenorganisaties ook auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari zich bij aansloten.

De FNV vindt de zaak van groot belang en besloot de rechtbank te vragen om als partij aan de kant van de eisers mee te mogen doen. De rechtbank heeft nu besloten, met een vonnis van 26 september 2018, om de FNV toe te laten.

De FNV had aangegeven op te komen voor de rechten van haar leden: werkenden, pensioengerechtigden en uitkeringsgerechtigden en vanuit die belangen mee te willen doen. Met name de laatste twee groepen lopen een hoog risico om onderworpen te worden aan de SyRI-toepassing, vanwege hun afhankelijkheid van overheidsfinanciering. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, laat weten verheugd te zijn met het vonnis. “Wij vertegenwoordigen mensen die hier de meest verstrekkende gevolgen van ondervinden dus wij zijn blij dat we kunnen aansluiten.”

De rechtbank heeft onder andere bepaald dat FNV voldoende belang heeft om zich te voegen bij de juridische coalitie tegen SyRI. De rechtspositie van FNV-leden kan immers nadelig worden beïnvloed door de uitkomst van de procedure.

De eisers zijn blij met deze beslissing. De risicoprofilering vanuit SyRI gaat alle burgers in Nederland aan: de persoonsgegevens van alle burgers kunnen tegen hun wil en zonder dat ze het weten meegenomen worden in een onderzoek waarvan de gevolgen diep kunnen ingrijpen op hun persoonlijke levens. De rechtszaak tegen SyRI wordt door de eisende partijen nadrukkelijk gevoerd in het publiek belang. Het feit dat de rechtbank de FNV heeft toegelaten als mede-eiser geeft daar uitdrukking aan.

De coalitie ziet uit naar de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen SyRI. De zitting in deze rechtszaak wordt binnen enkele maanden verwacht.