Save The Date: Zitting rechtszaak tegen SyRI op 29 oktober 2019

De zitting in de bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) zal plaatsvinden op dinsdag 29 oktober 2019 in de Rechtbank Den Haag. Het exacte tijdstip wordt nog bekend gemaakt. 

Een maatschappelijke coalitie bestaande uit het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari maakte in januari 2018 bekend dat ze de Nederlandse Staat voor de rechter dagen vanwege de inzet van SyRI. Na de dagvaarding in maart 2018 sloot ook vakbond FNV zich in oktober 2018 aan bij de coalitie.

Black box met grote risico’s voor de rechtsstaat

SyRI koppelt op grote schaal persoonsgegevens van onverdachte burgers uit databanken van overheden en bedrijven. Een geheim algoritme voorspelt vervolgens of ze een risico vormen om één van de vele wetten die het systeem beslaat te overtreden. Leidt de analyse van SyRI tot een risicomelding, dan wordt een burger opgenomen in het zogeheten Register Risicomeldingen, dat inzichtelijk is voor een groot aantal overheidsinstanties. SyRI is een ‘black box’ die grote risico’s bevat voor de democratische rechtsstaat. Het is voor een burger die zonder enkele aanleiding door SyRI kan worden doorgelicht, volstrekt onduidelijk welke gegevens daarvoor worden gebruikt, welke analyses daarmee worden uitgevoerd en wat hem of haar al dan niet tot risico maakt. Bovendien is de burger door de heimelijke werking van SyRI ook niet in staat om een onjuiste risicomelding te weerleggen.

Volgens de eisers schendt SyRI meerdere fundamentele rechten en wordt de vertrouwensrelatie tussen de overheid en haar burgers door het systeem ondermijnd. Burgers zijn bij voorbaat verdacht en vrijwel alle informatie die ze delen met de overheid kan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding op heimelijke wijze tegen hen worden gebruikt.

De volledige dagvaarding valt hier te downloaden.

Oproep tot bijwonen zitting

Namens de coalitie die de procedure aanspande, wordt iedereen van harte opgeroepen bij de zitting aanwezig te zijn. Zie de website van de Rechtbank  Den Haag voor informatie over het bijwonen van zittingen. Het is nog onbekend of de zitting zal worden gestreamd.