‘Alles wat niet normaal is, vinden wij opvallend’

Bovenstaande uitspraak, afkomstig van een ambtenaar bij het ministerie…

Bent u een risico volgens SyRI? Daar komt u als volgt achter:

In tegenstelling tot wat privacywetgeving de overheid verplicht,…