SyRI genomineerd voor Big Brother Award

SyRI is genomineerd voor de Expertprijs van de Big Brother Awards, die jaarlijks door Bits of Freedom worden uitgereikt aan de grootste privacyschenders van ons land. De jury omschrijft het systeem als “het privacy schendende speeltje van onze Landelijke Stuurgroep Interventieteams”. Vrijdag zal bekend worden gemaakt of SyRI deze twijfelachtige eer toekomt.

De Expertprijs van de Big Brother Awards wordt door een jury van privacy-experts uitgereikt aan “privacyproblemen die zich voor het grote publiek minder aan de oppervlakte bevinden, maar die dringend op meer en breder boegeroep onthaald moeten worden.” Volgens de jury wordt met SyRI ieder van ons als potentieel verdachte gebrandmerkt en behandeld, en zijn mensen die zich al in een lastige maatschappelijke situatie bevinden en daardoor extra kwetsbaar zijn, bij uitstek het doelwit. De andere twee genomineerden voor de Expertprijs zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs en ZonMW. De bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden tijdens de Big Brother Awards, die aanstaande vrijdag in Tivoli te Utrecht worden gehouden.

Op de site van Bits of Freedom valt meer informatie te vinden over de uit te reiken awards en de genomineerde privacyschenders. Tickets zijn daar eveneens verkrijgbaar.