Buurtbijeenkomst over de risicoprofilering van Rotterdam Bloemhof en Hillesluis

FNV en Bij Voorbaat Verdacht komen in actie tegen de risicoprofilering van de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis. Op woensdagavond 19 juni wordt een buurtbijeenkomst georganiseerd om bewoners voor te lichten en te mobiliseren. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd. 

De 25.000 inwoners van de twee wijken in Rotterdam-Zuid werden in 2018 doorgelicht door het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Als gevolg hiervan zijn 1200 adressen (1 op de 10 huishoudens) in het Register Risicomeldingen geplaatst omdat volgens SyRI bij hen een verhoogde kans op fraude of overtredingen bestaat. Deze huishoudens kunnen in de komende maanden een huisbezoek verwachten van een sociaal interventieteam.

FNV schrijft in haar aankondiging: “Een computeranalyse heeft je aangewezen als mogelijke fraudeur omdat je in Bloemhof of Hillesluis woont. Het gaat om fraude zoals uitkeringsfraude, toeslagenfraude, etc. Je bent verdacht, maar je krijgt niet te horen waarom en waarvan. Wij als vakbond FNV vinden dit een schande! Dit is een aantasting van de privacy en burgerrechten wat ons betreft en bovendien blijven de grote fraudeurs/bedrijven op deze manier weer buiten schot. Wij willen hier iets tegen gaan doen. Het is tijd voor actie om dit te stoppen!”

Op de buurtbijeenkomst zal voorlichting worden gegeven over SyRI en de manieren waarop burgers van Bloemhof en Hillesluis tegen het risicoprofileringssysteem in actie kunnen komen.

Geheime algoritmes

SyRI koppelt tientallen verschillende persoonsgegevens van burgers uit databases van organisaties als De Belastingdienst, de gemeente, UWV, SVB, IND en andere publieke instanties. Door middel van geheime algoritmes worden burgers uitgelicht bij wie volgens SyRI een verhoogde kans op fraude, misbruik van voorzieningen, illegale arbeid, adresfraude en verschillende andere overtredingen en misdrijven bestaat.

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, vergezeld door auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari spande begin 2018 een bodemprocedure aan tegen SyRI. Volgens de partijen vormt het systeem een bedreiging voor de rechtsstaat en ondermijnt het de vertrouwensrelatie tussen Staat en burgers. Vrijwel alle informatie die burgers delen met de overheid kan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding op heimelijke wijze tegen hen worden gebruikt.

Omstreden

Ook binnen eigen gelederen is de werkwijze van SyRI niet onomstreden. Eerder werd bekend dat de fase van het onderzoek waarin de huisbezoeken zullen worden afgelegd, al sinds oktober 2018 wordt uitgesteld wegens een interne privacydiscussie tussen de deelnemende instanties. Volgens de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gaan de zogeheten vervolgonderzoeken nog steeds door, al is nog niet bekend wanneer dit precies zal zijn. Een eerder aangekondigd SyRI-onderzoek in Haarlem vond geen doorgang wegens tijdsgebrek; het onderzoek kon niet op deugdelijke wijze binnen de wettelijke termijn worden uitgevoerd.

 

Wees erbij!

Iedere geïnteresseerde, maar vooral inwoners van Bloemhof en Hillesluis wordt van harte uitgenodigd om vanaf 19.00u aanwezig te zijn op het volgende adres:

Speeltuinvereniging Hillesluis,
Vlasakkerstraat 12, 3074 WX Rotterdam

Download hier de flyer met de aankondiging van de buurtbijeenkomst.