FNV vraagt Tweede Kamer om meer alertheid inzake SyRI

FNV verbaast zich over de houding die de Tweede Kamer aanneemt over het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Het parlement zou haar controlerende taak serieuzer moeten nemen als het gaat om het op grote schaal profileren van burgers, te beginnen met het afdwingen van meer openheid over SyRI.

Dat schrijft FNV Uitkeringsgerechtigden in een brief aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vakbondorganisatie sloot zich eerder dit jaar aan bij de juridische coalitie die in maart de Nederlandse Staat dagvaardde om de toepassing van SyRI.

Gelet op de fundamentele bezwaren die niet alleen deze coalitie, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State tegen de inzet van SyRI hadden, zou er vanuit Kamerleden veel meer kritische aandacht voor het systeem moeten zijn. FNV schrijft onder meer: “Gelet op deze fundamentele bezwaren tegen de opzet en werking van SyRI zou de Kamer bij deze ontwikkeling op het vinkentouw moeten zitten, maar nee, de Kamer spreekt over SyRI niet.”

Onbegrijpelijk

Daarbij vindt FNV het onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer eerder dit jaar zonder slag of stoot akkoord is gegaan met het aanhouden van twee moties die voor meer openheid rondom SyRI moesten zorgen. “Een motie eerder dit jaar van D66 die vroeg om openbaarmaking van de algoritmes, of op zijn minst een technische audit van SyRI, werd door staatssecretaris Van Ark ongewenst geacht. Gelet op het principiële karakter en de vergaande consequenties  van dit systeem voor de profilering van burgers verbaast het ons dat U deze opstelling van de staatssecretaris  accepteert.”

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht D66 om de moties aan te houden omdat er een juridische procedure tegen SyRI loopt. “Zolang de toepassing van SyRI onderwerp is van een lopende, gerechtelijke procedure is het, uit het oogpunt van het procesbelang van de Staat, ongewenst dat de in hun motie door de leden Verhoeven en Buitenweg gevraagde informatie over het Systeem Risico Informatie [sic] buiten deze gerechtelijke procedure om openbaar wordt gemaakt. Zolang de rechtszaak loopt, acht ik om dezelfde reden ook het uitvoeren van een technische audit niet gewenst”, stelde Van Ark in juni.

FNV is het oneens met deze argumentatie: “Het enkele feit dat een fundamentele juridische procedure is gestart met betrekking tot dit informatiesysteem mag nooit excuus zijn voor geheimhouding, maar moet eerder reden zijn voor extra alertheid en openheid.”

Kamervragen

GroenLinks stelde onlangs Kamervragen over de inzet van SyRI in Capelle aan den IJssel, waar bij 62 van de 113 risicomeldingen geen overtreding werd vastgesteld. Kamerlid Kathalijne Buitenweg wil onder meer weten of de minister naar aanleiding van deze resultaten van plan is het standpunt over de moties uit juni te herzien. De beantwoordingstermijn van deze vragen verliep deze week.

 

Download hier de brief (PDF) die FNV aan de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde.